Acreditacions

Acreditacions

Laboratori Habilitat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments (LA-AIG), num.098-LA-A.

Disposem de la ISO 9001 de laboratori i productes químics.

Estem al Registre de Laboratoris de salut ambiental i alimentària de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, número LSAA-255-11.