Avís legal

INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), DEPURÀCI I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL informa de les dades següents:

RAÓ SOCIAL DEPURACIÓ I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL
NIF B65191611
DIRECCIÓ POSTAL FUSTERIA (PG IND LES GOULES), 22 08551, TONA (BARCELONA)
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA comercial@depurtech.com
TELÈFONS 93 812 59 48
REGISTRE MERCANTIL tom 41622, foli 110, full 391188 i inscripció 8
OBJECTE PRINCIPAL informació de serveis de tractament i depuració d’aigües

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL, totes les condicions dús aquí establertes sense perjudici de laplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas no procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut daltres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio , vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL . Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.