Reparacions

Reparacions

Disposem d’un equip totalment especialitzat en el coneixement dels equips.

Equips submergibles:

 • Bombes centrífugues.
 • Agitadors
 • Airejadors (tipus Venturi, amb difusió radial o tipus OKI).

Altres equips com:

 • Agitadors verticals.
 • Bombes (centrífugues, de cargol helicoidal, pneumàtiques, peristàltiques i auto-aspirants).
 • Equips de desbast (filtres d’escala i filtres de purins).
 • Equips de deshidratació de fangs (depurdisc, centrífugues i filtres premsa).
 • Equips de dosificació de producte químic (bombes de membrana o de pistó).
 • Equips de pressurització.
 • Graelles de difusors.
 • Instrumentació (cabalímetres, sonda pH, sonda redox, sonda terbolesa, sonda oxigen, nivells digitals i nivells analògics).

Servei complert:

 • Assessorament telefònic per la verificació d’avaries i possible connexió remota.
 • Revisió in-situ (comprovació equips i desembussar, si és el cas).
 • Retirada dels equips si estan avariats.
 • Reparació i comprovació al taller dels equipaments (ampli estoc de recanvis).
 • Instal·lació dels equips reparats i posada en funcionament.

Punts forts:

 • Taller propi.
 • Rapidesa en les actuacions.
 • Extens estoc de recanvis.
 • Possibilitat de lloguer d’equips de substitució durant la reparació.
 • Servei mecànic i/o elèctric.
 • Servei de camió grua per la retirada i instal·lació d’equips submergibles.