Media object

ISO 9001:2015

Certificat en català:

Certificat en castellà:

Certificat en anglès:

Media object

Laboratori Habilitat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a laboratori en l'àmbit sectorial del control i la vigilància de les masses d'aigua i la gestió dels abocaments (LA-AIG),num.098-LA-AIG

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prevencio_i_control_ambiental_dactivitats/oficina_daec/entitats_ha/entitats-aigua/Entitats-habilitades-DgQACC/la-aig/

  • C/ Fusteria nº22, Pol Les Goules
  • 08551 Tona (Barcelona)
  • Tel. 93 812 59 48
  • Fax 93 812 33 42