Media object

Media object

CONTROLS ANALÍTICS

Controls analítics periòdics d'Estacions Depuradores i informes de funcionament..

Media object

CARACTERITZACIÓ FISICOQUÍMICA D'AIGÜES RESIDUALS I DE PROCÉS

DQO, DBO5, MES, pH, clorurs, nitrogen orgànic i amoniacal, fòsfor total, matèries inhibidores, olis i greixos, sulfats, sulfurs,metalls,etc.

Media object

MOSTREIG D'AIGÜES RESIDUALS

Mostreig d'aigües residuals de forma automàtica i mesura de cabals (punta, mig i acumulats).

Media object

CONDICIONAMENT DE FANGS i CONTROL DE REACTORS BIOLÒGICS

Proves de condicionament de fangs i control de reactors biològics (SSV, SST, SF).

Media object

Media object

VOLUM MOSTRA I TIPUS D'ENVÀS.

Media object

OBSERVACIÓ AL MICROSCOPI

Observació al microscopi dels fangs actius per optimitzar el rendiment de la Depuradora.

Media object

Media object

COAGULACIÓ/FLOCULACIÓ.

Proves de coagulació /floculació.

Media object

Media object

CONTROL DE NUTRIENTES - ANALÍTICAS CONTRADICTORIAS, etc

Media object

GRAU DE TOXICITAT DE LES AIGÜES

Determinació del grau de toxicitat de les aigües.

QUEIXES I RECLAMACIONS

Hi ha disponible un procediment pel tractament de les queixes, prèvia sol·licitud

  • C/ Fusteria nº22, Pol Les Goules
  • 08551 Tona (Barcelona)
  • Tel. 93 812 59 48
  • Fax 93 812 33 42