Media object

Media object

Mostreig d’aigües residuals de forma automàtica i mesura de cabals (punta, mig i acumulats).

Media object

Caracterització fisicoquímica d’aigües residuals i de procés ( DQO, DBO5, MES, pH, clorurs, nitrogen orgànic i amoniacal, fòsfor total, matèries inhibidores, olis i greixos, sulfats, sulfurs,metalls,etc.)

Media object

Observació al microscopi dels fangs actius per optmitzar el rendiment de la Depuradora.

Media object

Controls analítics periòdics d’estacions depuradores i informes de funcionalitat.

Media object

Proves de coagulació/floculació.

Media object

Proves de condicionament de fangs.
Control de Reactors Biològics
(SSV, SST, SF).

Media object

Control de nutrients.
Analítiques contradictòries, etc.

Media object

Determinació del grau de toxicitat de les aigües.

Media object

VOLUM MOSTRA I TIPUS D'ENVÀS.

Media object

Media object

Media object

Media object

Media object

Media object

Media object

Media object

  • C/ Fusteria nº22, Pol Les Goules
  • 08551 Tona (Barcelona)
  • Tel. 93 812 59 48
  • Fax 93 812 33 42