Media object

PRODUCTES QUíMICS PEL TRACTAMENT D'AIGÜES

Subministrament de productes químics per Estacions Depuradores d’Aigües Residuals, Calderes Industrials, Torres de Refrigeració i Osmosis Inversa.

Activadors biològics i enzimàtics.

Media object

FLOCULANTS

Poliacrilamides sòlides i en emulsions catiòniques, aniòniques i no iòniques de diferents pesos moleculars i reticularitats.

Polamines, Polidacmacs i Midons.

Aquests floculants tenen diferents aplicacions en camps com el tractament de les aigües potables i residuals urbanes i industrials, la deshidratació dels fangs de depuració, eliminació de sòlids, olis i greixos, metalls i altres contaminants amb tractaments fisicoquímics de decantació i flotació, etc

Media object

COAGULANTS

Coagulants inorgànics:
Clorur Fèrric
Policlorur d'alumini
Sulfat d'alumini

Coagulants orgànics:
Formulacions especifiques a base de diferents poliamines.

Media object

DESINFECTANTS i CONSERVANTS

Hipòclorit sòdic tècnic i alimentari en diferents concentracions.
ClO2 en pols.
Bisulfit sòdic.

Media object

CALDERES I CIRCUITS DE AIGUA

Inhibidors d'incrustació i corrosió.
Desgasificadors químics.
Amines.
Agents de neteja i pasivants.
Productes polifuncionals.
Biocides.
Algicides.

Media object

ANTIESPUMANTS

Antiespumants per aigues netes.
Antiespumants per Reactors Biològics i digestors de fangs.
Antiespumants desairejants.

Media object

Media object

NEUTRALITZANTS

NaOH 50% Hidròxic de sòdi
NaOH 30%
NaOH 25%
H2SO4 98% Acid sulfuric
H2SO4 50%
Ca(OH)2 Calç en sacs i cistena
MgO Oxid de magnesi en big-bag i cisterna.

Media object

NUTRIENTS

Acid fosfòric
Fosfat trisòdic
Fosfat monoamònic
Fosfat monocàlcic
Clorur amònic
Urea
Acetat sòdic
etc

Activadors biològics i enzimàtics.

Media object

ULTRAFILTRACIÓ i OSMOSIS INVERSA

Antiincrustants.
Agents de neteja.
Biocides.

Media object

  • C/ Fusteria nº22, Pol Les Goules
  • 08551 Tona (Barcelona)
  • Tel. 93 812 59 48
  • Fax 93 812 33 42