Media object

DISSENY I DIMENSIONAT EDARS

 • Disseny del tipus de tractament
 • Dimensionat dipòsits i reactors
 • Càlculs demanda d'oxigen

 • Media object

  DEPURADORES FÍSIC-QUÍMIQUES

  Media object

  TRACTAMENTS QUÍMICS AMB UNITAT DE FLOTACIÓ

  Media object

  TRACTAMENTS BIOLÒGICS (FANGS ACTIVATS, NITRIFICACIÓ/DESNITRIFICACIÓ...)

  Media object

  TRACTAMENTS TERCIARIS

 • Decantadors lamel·lars

 • Media object

  TRACTAMENTS TERCIARIS PER RECUPERACIÓ D'AIGUA

 • Filtres de sorra

 • Media object

  LÍNIA DE DESHIDRATACIÓ DE FANGS

 • Filtre premsa
 • Centrifugació
 • Premsa rotatòria

 • Media object

  TRACTAMENT D'AIGÜES NETES

 • Equips d’intercanvi iònic
 • Filtres de carbó actiu
 • Filtres de sorra
 • Equips d’osmosi inversa

 • Media object

  LEGALITZACIONS D'INDÚSTRIA

  Media object

  Media object

  INSTAL·LACIONS

 • Muntatge mecànic d'equips
 • Muntatge de canonades (PVC, PP, PE, inox.)
 • Instal·lació elèctrica

 • Media object

  ESTACIONS DEPURADORES D'AIGÜES RESIDUALS

 • Noves instal·lacions a mida
 • Manteniment i reparacions d'equips

 • Media object

  DIPSOSITIUS PEL CONTROL A TEMPS REAL VIA MÒDEM D'ESTACIONS DEPURADORES

 • Seguiment i control equips
 • Control de gràfiques i totalitzadors
 • Alarmes en pantalla o via correus electrònics

 • Media object

  FABRICACIÓ D'UNITATS DE FLOTACIÓ

 • Disseny i dimensionat d'equips a mida

 • Media object

  FABRICACIÓ DECANTADORS LAMEL·LARS

  Media object

  DISSENY I DIMENSIONAT INSTAL·LACIONS AGITACIÓ/AIREACIÓ REACTORS BIOLÒGICS

  Media object

  FABRICACIÓ DE GRAELLES DE DIFUSORS

  Media object

  CONSTRUCCIÓ DE PONTS RASCADORS I DECANTADORS

  Media object

  CONSTRUCCIÓ DEPURADORES A MIDA

  • C/ Fusteria nº22, Pol Les Goules
  • 08551 Tona (Barcelona)
  • Tel. 93 812 59 48
  • Fax 93 812 33 42