Media object

Disseny i dimensionat d’Estacions Depuradores.

Media object

Disseny i dimensionat d’instal·lacions de airejació de Reactors Biològics.

Media object

Construcció de decantadors lamel•lars.

Media object

Tractaments biològics ( fangs activats, nitrificació/desnitrificació, etc).

Media object

Construcció de ponts rascadors i decantadors, etc.

Media object

Media object

Seguiment i reparació d’equips de les estacions depuradores.

Media object

Depuradores fisico-químiques.

Media object

Tractaments terciaris.

Media object

Tractaments terciaris amb decantadors lamelars.

Media object

Sistema d'agitació de Reactor Biològic.

Media object

Tractaments fisicoquímics amb flotació.

Media object

Control a temps real via ADSL/mòdem d’Estacions Depuradores.

Media object

Espessiment, condicionament, deshidratació de fangs.

Filtre premsa, filtre banda, centrifugació, assecatge tèrmic.

Media object

Disseny d’equips pel tractament d’aigües netes:

Equips d’intercanvi iònic.
Filtres de carbó actiu.
Filtres de sorra.
Equips d’osmosi.

Media object

Construcció d’unitats de flotació.

Media object

Legalitzacions d’indústria.

Media object

  • C/ Fusteria nº22, Pol Les Goules
  • 08551 Tona (Barcelona)
  • Tel. 93 812 59 48
  • Fax 93 812 33 42